e-mail: info@lc-jazykovaskola.cz    tel.: +420 603 185 497
Úvodní stránka | Studium jazyků v zahraniční | O nás | Kontakt
 

Pomaturitní studium

01.09.2015

LC-jazyková škola je zařazena v seznamu vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou v souladu s § 15 zákona č. 117/1995 Sb. a vyhláškou č. 19/2014 Sb. a je tak oprávněna poskytovat pomaturitní studium angličtiny.

Jednoletý pomaturitní kurz má všechny náležitosti řádného denního studia. Umožňuje letošním maturantům získat automaticky status studenta (slevy na dopravu, daňové úlevy, hrazení sociálního a zdravotního pojištění státem atd.)

V denním studiu vyučují vysokoškolsky vzdělaní lektoři s dlouholetou praxí a rodilý mluvčí mající vzdělání i zkušenosti s výukou jazyků.

Výuka probíhá v centru Prostějova, v učebnách vybavených moderními audio-vizuálními pomůckami.

 

Cíle pomaturitního studia

Jednoleté pomaturitní studium si klade za cíl aktivní zvládnutí anglického jazyka zakončené úspěšným vykonáním příslušné mezinárodní zkoušky a rovněž ev. Přijetí na studium na vysoké škole, získání závěrečného Certifikátu o absolvování pomaturitního studia s úrovní podle Evropského referenčního rámce.

Toto studium umožňuje studentům celkové zdokonalení anglického jazyka díky intenzivní časové dotaci /20 vyučovacích hodin týdně/.  Přispívá k rozšíření slovní zásoby a gramatiky, rozvoj kompetencí v oblasti čtení, mluvení, psaní a poslechu.


...více ZDE
Více novinek...

Naši zákazníci
close